รางวัลการประกวดวงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 25 ส.ค.64 หมดอายุข่าว 25 ก.ย.64
(อ่าน 84)
หัวข้อข่าว : รางวัลการประกวดวงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอแสดงความยินดี นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย
ได้รับรางวัลการประกวดวงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย”
งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค)
ประจำปีพุทธศักราช 2564 และวาระครบราอบ 50 ปี
-----------------------------------------

ขอแสดงความยินดี นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย ได้รับรางวัลการประกวดวงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) ประจำปีพุทธศักราช 2564 และวาระครบราอบ 50 ปี ดนตรีบ้านสมเด็จฯ ประกอบด้วย
1.นายปริญญา คงกะโชติ ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทฆ้องวงเล็ก ระดับอุดมศึกษา
2.นายชนาธิป คงอ่อน ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทจะเข้ ระดับอุดมศึกษา
โดยมี อาจารย์คฑาวุธ พรหมลิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์ และอาจารย์ชาคริต เฉลิมสุข เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อม

UserFiles/นำส่งรางวัลจากการประกวดวงดนตรีไทยชิงถ้ว11.pdf