สื่อสารองค์กร ม.ทักษิณ อบรมออนไลน์ "การใช้ภาพสำหรับการสื่อสารองค์กร ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์"
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 27 ส.ค.64 หมดอายุข่าว 27 ก.ย.64
(อ่าน 96)
หัวข้อข่าว : สื่อสารองค์กร ม.ทักษิณ อบรมออนไลน์ "การใช้ภาพสำหรับการสื่อสารองค์กร ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 สื่อสารองค์กร ม.ทักษิณ อบรมออนไลน์ "การใช้ภาพสำหรับการสื่อสารองค์กร ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์"
-------------------------------------
     วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรกับการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ในหัวข้อ : การใช้ภาพสำหรับการสื่อสารองค์กร ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
โดยมีวิทยากร นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย
     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานและผู้สนใจ ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการสำหรับการนำภาพจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนแนะนำแนวทางการสืบค้นภาพถ่ายจากแหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์สำหรับการใช้ประโยชน์
     สำหรับการอบรม ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมอบรมภายนอก จำนวน 160 คน