เสวนาใน Series: ภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 - The Changing Landscape of Education: Learning amid COVID-19
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 1 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 5 ก.ย.64
(อ่าน 70)
หัวข้อข่าว : เสวนาใน Series: ภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 - The Changing Landscape of Education: Learning amid COVID-19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 การเสวนาใน Series: ภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 - The Changing Landscape of Education: Learning amid COVID-19
-----------------------------------------------
Ep .2 ตามติดชีวิตครู ON... (ON-SITE) (ON-AIR) (ON-LINE) (ON-DEMAND)
ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป Facebook Live ผ่านทาง Facebook Fanpage: WeTSU มหาวิทยาลัยทักษิณ
โดยมีวิทยากร คุณครูสาธิต วรรณพบ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา
 คุณครูชญานี ขัตติยะมาน โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
  คุณครูฒามรา พรหมหอม โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
 คุณครูวิสุทธิ์ คงกัลป์ โรงเรียนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา
 คุณครูสุมณฑา เอมเอก โรงเรียนเทศบาล ๕(วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา
 
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์ ธีรยุทธ์ เกณบุตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ