ม.ทักษิณ ขับเคลื่อนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ พลิกผืนนาเมืองลุงกว่า 800 ไร่ ผ่านมาตรฐาน Organic Thailand
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 2 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 2 ต.ค.64
(อ่าน 242)
หัวข้อข่าว : ม.ทักษิณ ขับเคลื่อนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ พลิกผืนนาเมืองลุงกว่า 800 ไร่ ผ่านมาตรฐาน Organic Thailand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.ทักษิณ ขับเคลื่อนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์

พลิกผืนนาเมืองลุงกว่า 800 ไร่ ผ่านมาตรฐาน Organic Thailand
---------------------------------------------------------

     “พลังกลุ่มสร้างความเปลี่ยนแปลง” สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ใช้กลไกระบบกลุ่มขับเคลื่อนชุมชนสำเร็จแล้ว 851.5 ไร่ 3 อำเภอในจังหวัดพัทลุง ตอบรับนโยบายผลักดันพื้นที่เกษตรเมืองพัทลุงสู่เมืองเกษตรอินทรีย์
     จิตรา จันโสด นักวิชาการประจำสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (ICOFIS) กล่าวถึงที่มาความสำเร็จว่า สถาบันฯ เริ่มต้นจากปรับเปลี่ยนความเข้าใจผิดของชุมชนที่ว่าการใช้ปุ๋ยเคมีสะดวกสบายและให้ผลผลิตที่สูง แม้จะตระหนักดีว่าไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต้นทุนต่ำ ให้ผลผลิตสูง และชักชวนเกษตรกรหัวก้าวหน้ากลุ่มเล็กๆ มาร่วมทดลองทำ ทดลองใช้


UserFiles/ม_ทักษิณ ขับเคลื่อนกลุ่มผลิตข่าว.pdf