ม.ทักษิณ จัดเสวนาภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 ตอน...ตามติดชีวิตครู
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 4 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 4 ต.ค.64
(อ่าน 51)
หัวข้อข่าว : ม.ทักษิณ จัดเสวนาภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 ตอน...ตามติดชีวิตครู
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณจัดเสวนาภูมิทัศน์ใหม่การจัดการ #เรียนรู้ในยุคโควิด19 - The Changing Landscape of Education: Learning amid COVID-19 ตอนตามติดชีวิตครู ON... (ON-SITE) (ON-AIR) (ON-LINE) (ON-DEMAND) วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นการเสวนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting รับสัญญาณถ่ายทอดผ่านเพจ WE TSU
-โดยมีวิทยากร คุณครูสาธิต วรรณพบ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา
-คุณครูชญานี ขัตติยะมาน โรงเรียนอนุบาลสงขลาจังหวัดสงขลา
-คุณครูฒามรา พรหมหอม โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
-คุณครูวิสุทธิ์ คงกัลป์ โรงเรียนควนเนียงวิทยาจังหวัดสงขลา
-คุณครูสุมณฑา เอมเอก โรงเรียนเทศบาล๕(วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา
-ดำเนินรายการโดยอาจารย์ ธีรยุทธ์ เกณบุตร คณะศึกษาศาสตร์

UserFiles/ข่าว ครูออนไลน์.pdf