จัดการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ "ดูแลผู้สูงวัย ฝ่าวิกฤตโควิค -19"
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 10 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 10 ต.ค.64
(อ่าน 25)
หัวข้อข่าว : จัดการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ "ดูแลผู้สูงวัย ฝ่าวิกฤตโควิค -19"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
จัดการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ดูแลผู้สูงวัย ฝ่าวิกฤตโควิค – 19”

-----------------------------------------------------
 
     เมื่อวันศุกร์ที่10 กันยายน 2564 เวลา ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage: WeTSU โดยมีผู้ร่วมเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รศ.ถนอมศรี อินทนนท์ กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และอาจารย์นิติกุล บุญแก้ว กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดำเนินรายการนางสาวอารีย์ แย่งกุลเชาว์ เน้นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และการช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจแก่ผู้สูงให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19