เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ "TSU Automatic Alcohol Gel Dispenser" นวัตกรรมจากงานวิจัย ตอบโจทย์การใช้งานด้วยขนาดกะทัดรัด ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ลดปัญหาเจลไม่ออกและความเสี่ยงจากการสัมผัส
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 15 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 15 ต.ค.64
(อ่าน 56)
หัวข้อข่าว : เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ "TSU Automatic Alcohol Gel Dispenser" นวัตกรรมจากงานวิจัย ตอบโจทย์การใช้งานด้วยขนาดกะทัดรัด ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ลดปัญหาเจลไม่ออกและความเสี่ยงจากการสัมผัส
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ “TSU Automatic Alcohol Gel Dispenser” นวัตกรรมจากงานวิจัย ตอบโจทย์การใช้งานด้วยขนาดกะทัดรัด ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ลดปัญหาเจลไม่ออกและความเสี่ยงจากการสัมผัส
----------------------------------------------

     ทีมนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลิตเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ “TSU Automatic Alcohol Gel Dispenser” นวัตกรรมจากผลงานวิจัยตอบโจทย์การใช้งานด้วยขนาดกะทัดรัด ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ลดปัญหาเจลไม่ออกและความเสี่ยงจากการสัมผัส
     โดย อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ ศรีรักษา อาจารย์ ดร.ธวัช ชูชิต และอาจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แก้ปัญหาเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์โดยใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับตำแหน่งของมือเพื่อส่งข้อมูลไปประมวลผลให้เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ทำงานโดยใช้ปั๊มแบบรีดซึ่งลดการอุดตันของระบบได้และเมื่อผู้ใช้ได้เจลแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เพียงพอก็แค่เอามือออกจากหัวจ่ายเครื่องจะหยุดการทำงานทันที
     ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดสามารถนำไปวางบนโต๊ะหรือแขวนกับผนังได้นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้แหล่งพลังงานได้ให้สอดคล้องกับพื้นที่เช่นในพื้นที่ที่ไม่มีปลั๊กไฟ 220 โวลต์ สามารถเลือกใช้แบตเตอรี่ได้โดยเพียงแค่กดสวิตช์ ในอนาคตจะพัฒนาระบบการนับจำนวนคนที่เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อคำนวณปริมาณเจลที่เหมาะสมให้สอดคล้องในแต่ละสถานที่และจะพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อเจลใกล้จะหมดเป็นสัญญาณแสงหรือเสียงโดยอาจจะทำลิ้งส่งเข้าระบบมือถือซึ่งสามารถตรวจสอบจำนวนคนให้เหมาะสมกับปริมาณเจลที่ใช้อีกด้วย

 
UserFiles/ข่าวเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ.pdf