มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือ IMT-GT Uninet
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 16 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 16 ต.ค.64
(อ่าน 68)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือ IMT-GT Uninet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือ IMT-GT Uninet
---------------------------------------
     มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือ IMT-GT Uninet ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2 โดย ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมวางแผนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 27 มหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอนุภูมิภาคอาเชียนใต้ (IMT-GT Uninet) โดย host ในการจัดประชุมครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (UTM) สำหรับการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3) กำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน โดยมหาวิทยาลัยทักษิณจะเป็น host ในการจัดครั้งต่อไป