สกู๊ปพิเศษจากเวทีเสวนาภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 19 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 19 ต.ค.64
(อ่าน 161)
หัวข้อข่าว : สกู๊ปพิเศษจากเวทีเสวนาภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สกู๊ปพิเศษจากเวทีเสวนาภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 

COVID - 19 ความท้ายทายในการจัดการโรงเรียนยุคปัจจุบัน – อนาคต”

-------------------------------

     คณะศึกษาศาสตร์ และฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการเสวนาในภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 The Changing Landscape of Education: Learning amid COVID-19  พูดคุยในประเด็น COVID - 19 ความท้ายทายในการจัดการโรงเรียนยุคปัจจุบัน – อนาคต ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 Facebook Live ผ่านทาง Facebook Fanpage : WeTSU มหาวิทยาลัยทักษิณ
     โดยมีวิทยากร รองศาสตราจารย์ นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ , นายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์, นายวิรัช ชูสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา, นายเลิศ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา, ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ, ดำเนินรายการโดย คุณครูอารียา มาเล็ก โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จังหวัดนราธิวาส สำหรับประเด็นร่วมแลกเปลี่ยนในการเสวนาครั้งนี้เกี่ยวกับแนวคิดของผู้บริหารในการสนับสนุน ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/หรือชุมชน เพื่อให้พร้อมในการจัดการศึกษายุคนิวนอร์มอล อย่างไรบ้าง? และผู้บริหารควรสนับสนุนและให้กำลังใจต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองอย่างไร ? รวมทั้ง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคของผู้เรียนในสถานศึกษาควรมีแนวทางอย่างไร? พร้อมทั้งการพยากรณ์ แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในอนาคต เพื่อดูดซับแรงกระแทก...จากวิกฤตการณ์โควิด-19  

UserFiles/รายงานพิเศษ (AutoRecovered)(1).pdf