ขอแสดงความยินดี กับนิสิตการตลาดชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 20 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 20 ต.ค.64
(อ่าน 75)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี กับนิสิตการตลาดชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตการตลาดชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ
------------------------------------------

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นิสิตการตลาดชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ เงินรางวัล 5,000บาท ในโครงการ ETDA Business Hackathon "Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์" จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นาย กิตติธัช ศรีคุ้มวงศ์
นายวิวัต์ เพชรรัตน์
นาย นิติกร ศรีสุวรรณ
นายอุกกฤษฎ์ เบ็ญนุ้ย
โดยมี อาจารย์จารุมาศ เสน่หา เป็นที่ปรึกษา