สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 20 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 20 ต.ค.64
(อ่าน 58)
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 
-----------------------

1.ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ เข้าร่วมการบันทึกเสียง Podcast ในหัวข้อเสวนาเรื่อง สารทเดือนสิบ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินท์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีเกี่ยวกับสารทเดือนสิบของภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
2.ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ เข้าร่วมการบันทึก
รายการถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับ “มโนห์รา” โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔