คณะกรรมการโครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมถวายรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียน ตชด. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 21 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 21 ต.ค.64
(อ่าน 120)
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมถวายรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียน ตชด. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะกรรมการโครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมถวายรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียน ตชด. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
-----------------------------
     ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ โดยได้กำหนดติดตามการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ ครั้งที่ ๖/๑๐๔๕ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๖/๑๐๔๖ โดยเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น
     และเมื่อวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ ได้กำหนดติดตามการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก ครั้งที่ ๖/๑๐๔๗ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร ครั้งที่ ๖/๑๐๔๘ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการโครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมถวายรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย