ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ การประกวดสื่อวัฒนธรรมสรางสรรค์ สืบสาน ลายศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 20 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 20 ต.ค.64
(อ่าน 71)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ การประกวดสื่อวัฒนธรรมสรางสรรค์ สืบสาน ลายศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ การประกวดสื่อวัฒนธรรมสรางสรรค์ สืบสาน ลายศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม โครงการ "นักรบวัฒนธรรม"
ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานทั่วประเทศ 54 ทีม ดังนี้
-------------------------
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Performing arts TSU ชุดการแสดง มโหระทึก กลองสัมฤทธิ์ส่งวิญญาณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ทีม เด็กสร้างศิลป์ TSU ชุดการแสดง รักษ์สงขลาภูมิปัญญาหาบน้ำ
- รางวัลพัสตราภรณ์สร้างสรรค์ ทีม Performing arts TSU ชุดการแสดง มโหระทึก กลองสัมฤทธิ์ส่งวิญญาณ