ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ การประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช2564
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 20 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 20 ต.ค.64
(อ่าน 56)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ การประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช2564
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
------------------------

     การประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช2564 "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระขณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะทักษิณาบันเทิงศิลป์จังหวัดสงขลา