ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทยและหลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 22 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 22 ต.ค.64
(อ่าน 75)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทยและหลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทยและหลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล

-----------------------------

     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ การประกวดประเภทคลิปดนตรีพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๔ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ #คณะธิดารัตน์พัชรี โดยมีอาจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ เป็นที่ปรึกษา