ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 23 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 23 ต.ค.64
(อ่าน 70)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขั้นปีที่3

----------------------------

ได้รับทุนการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมชาวอินโดนีเซียเสมือนปี 2021
1. นางสาวปัญณพร เเก้วบุปผา
2.นายเอกสิทธ์ ทิพย์ภักดี
3. นายธนภัทร เยี่ยมศักดิ์