งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายจัดกิจกรรม IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Plus Project ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 28 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 28 ต.ค.64
(อ่าน 110)
หัวข้อข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายจัดกิจกรรม IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Plus Project ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายจัด
จัดกิจกรรม IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Plus Project ครั้งที่ 5
ในหัวข้อ “Healthy Lifestyle in the New Normal : Are we ready?”
------------------------------------

     งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ Universiti Malaysia Perlis Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย Universitas Syiah Kuala Universitas Andalas ประเทศอินโดนีเซีย และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดกิจกรรม IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Plus Project ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “Healthy Lifestyle in the New Normal : Are we ready?”

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. Universiti Utara Malaysia (UUM) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเวทีให้นิสิตนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ภายใต้หัวข้อที่กำหนดกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ IMT-GT UNINET

    โดยตัวแทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณที่เข้าร่วมนำเสนอในหัวข้อดังกล่าว มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายณัฐนนท์ ชื่นสุขสันต์ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นายนวพล โพธิ์งาม ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาวฐิติชญา วงศ์คชาธร ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นายภัทรกร สุขสวัสดิ์ ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์

    สำหรับกิจกรรม IMT-GT Virtual Mobility Programme: Teen Talk Plus Project มีกำหนดจัดทั้งหมด 6 ครั้ง โดยจะมีการจัดเดือนละครั้งตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา สำหรับกิจกรรมครั้งถัดไป IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project Plus Series 6 จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2564 โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพหลัก