อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้สัมภาษณ์รายการพิราบคาบข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 จังหวัดสงขลา "มหาวิทยาลัยทักษิณครบรอบ 53 ปี ก้าวสู่ปีที่ 54"
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 29 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 29 ต.ค.64
(อ่าน 111)
หัวข้อข่าว : อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้สัมภาษณ์รายการพิราบคาบข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 จังหวัดสงขลา "มหาวิทยาลัยทักษิณครบรอบ 53 ปี ก้าวสู่ปีที่ 54"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้สัมภาษณ์รายการพิราบคาบข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 จังหวัดสงขลา "มหาวิทยาลัยทักษิณครบรอบ 53 ปี ก้าวสู่ปีที่ 54"
-----------------------------

     วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับปี 2564 จะมีวาระครบรอบ 53 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็น "มหาวิทยาลัยทักษิณครบรอบ 53 ปี ก้าวสู่ปีที่ 54” ในรายการพิราบคาบข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 โดยสรุปรายละเอียดของการให้สัมภาษณ์ดังนี้

UserFiles/รายงานพิเศษอธิการบดีให้สัมภาษณ์ 53 ปี สถาปน.pdf