บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 30 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 30 ต.ค.64
(อ่าน 73)
หัวข้อข่าว : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2
------------------------

บรรยากาศ การรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 (AstraZeneca) เข็มที่2 สำหรับบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ณ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ได้มีกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่2 ให้แก่บุคลากรและนิสิต ในวันที่ 30 กันยายน และ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ขอบคุณกระทรวงอว.และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านที่สนับสนุนการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอมและโรงพยาบาลป่าพะยอมที่รับเป็นหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19ให้แก่บุคลากรและนิสิต ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีส่วนช่วยประสานและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนิสิต
"ร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ"