สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 5 ต.ค.64 หมดอายุข่าว 5 พ.ย.64
(อ่าน 89)
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์
----------------------------
     
     สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 รางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี 2564 (The Best Museum for Commmunity Awards 2021) จาก สถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ อีกหนึ่งรางวัลที่ภาคภูมิใจ จากการจัดกิจกรรมประพันธ์บทกลอนเพื่อเป็นการส่งกำลังใจ