โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม เปิดบ้าน Open House โรงเรียนสาธิตฯ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 10 ต.ค.64 หมดอายุข่าว 10 พ.ย.64
(อ่าน 82)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม เปิดบ้าน Open House โรงเรียนสาธิตฯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-12.30 น.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม เปิดบ้าน Open House
โรงเรียนสาธิตฯ ในรูปแบบ Facebook Live ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : WeTSU มหาวิทยาลัยทักษิณ
และเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
-----------------

     ภายในกิจกรรม มีการจัดเสวนา "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณและการจัดการเรียนการสอนในยุค Covid-19" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นางสาวณัฐณิชา วังบุญคง อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมการเสวนา
     นอกจากนี้ ยังมีการร่วมพูดคุยกับตัวแทนผู้ปกครอง การแนะนำเครื่องแบบของนักเรียน การนำเสนอผลงานนักเรียน ข่าวสารการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (รอบโควตาความสามารถพิเศษ) ระหว่างวันที่ 4 - 22 ตุลาคม 2564 และรอบที่ 2 (รอบทั่วไป) รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://satit.tsu.ac.th/admissions.php ซึ่งตลอดกิจกรรม ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกิจกรรมลุ้นของรางวัลของที่ระลึกมากมายจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ