งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ จัดโครงการ Sharing Good Practices on International Program ในรูปแบบออนไลน์
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 15 ต.ค.64 หมดอายุข่าว 15 พ.ย.64
(อ่าน 59)
หัวข้อข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ จัดโครงการ Sharing Good Practices on International Program ในรูปแบบออนไลน์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ จัดโครงการ Sharing Good Practices on International Program ในรูปแบบออนไลน์

* งานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการ Sharing Good Practices on International Program เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยเชิญ Dr. Hoo Peng Yong, Deputy Director of the Center for International Engagement, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย และ Ms. Ria Ervilita, Project Planning and Collaboration Manager of International Office, Universitas Syiah Kuala (USK), ประเทศอินโดนีเซีย มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
* วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านความร่วมมือกับต่างประเทศให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์ประจำหน่วยงานต่าง ๆในมหาวิทยาลัย
* มีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Universtitas Syiah Kuala และ Soutsaka Institute of Technology เข้าร่วมโครงการ