นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 16 ต.ค.64 หมดอายุข่าว 16 พ.ย.64
(อ่าน 116)
หัวข้อข่าว : นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
-------------------------
      มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Fantastic coconut oil ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ในการประกวดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 – 2564 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล โดยนิสิตจะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานบนเวทีใหญ่ในพิธีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" เพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การทำงานให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป และรับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมกับโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มชุมชน จากจำนวนนักศึกษาจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 470 ทีม และคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 64 ทีม ซึ่งคณะกรรมการคัดกรองเหลือเพียง 30 ทีม และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานเหลือเพียง 12 ทีม เพื่อเข้าประกวดในรอบรางวัลสุดยอด (Best of the Best) 6 ทีม สำหรับรางวัลในรอบสุดท้ายแต่ละประเภทๆ ละ 1 รางวัล ได้แก่ ประเภทกินดี ประเภทอยู่ดี ประเภทสวยดี ประเภทใช้ดี ประเภทรักษ์ดี และประเภทคิดดี
UserFiles/รางวัล Best of the Best.pdf