ICOFIS ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้จากวิจัย คืนสุขสู่ชุมชน
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 17 ต.ค.64 หมดอายุข่าว 17 พ.ย.64
(อ่าน 104)
หัวข้อข่าว : ICOFIS ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้จากวิจัย คืนสุขสู่ชุมชน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ICOFIS ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้จากวิจัย คืนสุขสู่ชุมชน
---------------
      เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา ทีมวิจัยสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ม.ทักษิณ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านกล้วยเภา (ม.5) ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยรูปแบบการจัดการนาแบบผสมผสานระบบอินทรีย์ “โมเดลนาสร้างสุข” เพื่อนำองค์ความรู้จากงานวิจัยคืนกลับสู่ชุมชน พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในครัวเรือน องค์ความรู้นี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของ ICOFIS และนักวิจัยชุมชน กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากเทศบาลตำบลดอนประดู่ นวัตกรชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาบ้านกล้วยเภา เนื่องจากชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ “นาสร้างสุข” จากการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มพัฒนาแปลงทดลอง ดูแลรักษา เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย เก็บเกี่ยวผลิตและทดลองแปรรูปจำหน่าย ซึ่งเป็นกลยุทธ์การทำงานร่วมกับชุมชนของ ICOFIS อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงมีระบบการคัดกรอง ป้องกัน และจำกัดจำนวนผู้ร่วมโดยผู้นำชุมชนอย่างเข้มงวด
UserFiles/ICOFIS-ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้จากวิจัย-คืนสุขสู่ชุมชน.pdf