โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนา "การศึกษาเพื่อชุมชนในศตวรรษที่ 21" เฉลิมฉลอง 53 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 17 ต.ค.64 หมดอายุข่าว 17 พ.ย.64
(อ่าน 88)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนา "การศึกษาเพื่อชุมชนในศตวรรษที่ 21" เฉลิมฉลอง 53 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนา “การศึกษาเพื่อชุมชนในศตวรรษที่ 21” เฉลิมฉลอง 53 ปี
สถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
----------

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ "53 ปี แห่งความภาคภูมิใจ สถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ" เชิญผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาเพื่อชุมชนในศตวรรษที่ 21” มีผู้เข้าร่วมเสวนา จำนวน 5 ท่านคือ นางเกษร อินทนะนก (ตัวแทนผู้ปกครอง) นายณัศรุฒน์ หลีหนุด (คุณครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ) นางสาวสุทธิดา จอมนุ้ย (คุณครูโรงเรียนสตรีพัทลุง) เด็กหญิงพศิกา ชาตรีทัพ (ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) นายติณณ์ แก้วอ่อน (ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยมีนางสาวมนฤดี ดำเอี่ยม (คุณครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
     นอกจากจะมีการเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงทัศนะในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตแล้วยังมีกิจกรรมประกาศรางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวดคลิปสั้น "กิจกรรมบอกเล่าความรู้สึกนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ" ผ่าน Fb โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 6 ทีม แบ่งตามระดับชั้น ม.1 และ ม.4 กิจกรรมกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบ Live สด ผ่านช่องทางเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และรับสัญญาณผ่านช่องทางเครือข่ายเฟสบุ๊ค ช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มุ่งส่งเสริม ให้บุคลากรได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอก โดยบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณพร้อมใจช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ