ม.ทักษิณ จัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) รอบชิงชนะเลิศ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 210,000 บาท
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 18 ต.ค.64 หมดอายุข่าว 18 พ.ย.64
(อ่าน 121)
หัวข้อข่าว : ม.ทักษิณ จัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) รอบชิงชนะเลิศ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 210,000 บาท
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ม.ทักษิณ จัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) รอบชิงชนะเลิศ  ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 210,000 บาท
--------------------

    มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กกพ.) เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประเภทโครงการทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี หัวหน้าโครงการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานกลางในการประสานโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ซึ่งกำหนดให้มีการจัดประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นการประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) รอบชิงชนะเลิศ ณ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และระบบออนไลน์ Zoom Meeting

UserFiles/ข่าว-แข่งขันผลิตนวัตกรรมไฟฟ้าจากขยะ.pdf