คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดเสวนา "สร้างครูอย่างไร ในยุค Next Normal"
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 18 ต.ค.64 หมดอายุข่าว 18 พ.ย.64
(อ่าน 111)
หัวข้อข่าว : คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดเสวนา "สร้างครูอย่างไร ในยุค Next Normal"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนาภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 - The Changing Landscape of Education: Learning amid COVID-19 ในหัวข้อ “สร้างครูอย่างไร ในยุค Next Normal” มีการถ่ายทอดสัญญาณ Facebook Live ผ่านทาง Facebook Fanpage: WeTSU มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินรายการโดยอาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ