ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 20 ต.ค.64 หมดอายุข่าว 20 พ.ย.64
(อ่าน 132)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในโครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564