ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล รางวัลบุคคลตัวอย่าง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2563 และ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 22 ต.ค.64 หมดอายุข่าว 22 พ.ย.64
(อ่าน 172)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล รางวัลบุคคลตัวอย่าง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2563 และ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล
รางวัลบุคคลตัวอย่าง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2563 และ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563