ขอแสดงความยินดีกับทีม Palm Packaging นวัตกรชุมชนภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 19 พ.ย.64 หมดอายุข่าว 19 ธ.ค.64
(อ่าน 107)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับทีม Palm Packaging นวัตกรชุมชนภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับทีม Palm Packaging นวัตกรชุมชนภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021
--------------------------------------------
      มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) ขอแสดงความยินดีกับทีม Palm Packaging นวัตกรชุมชนภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021 ได้สำเร็จ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กับน้องๆ เยาวชน U2T และได้เห็นถึงความพยายามในการที่จะพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่ของน้องๆ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ

UserFiles/Palm Packaging.pdf