งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "The Third Workshop for 2nd IMT-GT University Network Strategic Action Plan (UNINET USAP) 2022-2026"
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 22 พ.ย.64 หมดอายุข่าว 22 ธ.ค.64
(อ่าน 77)
หัวข้อข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "The Third Workshop for 2nd IMT-GT University Network Strategic Action Plan (UNINET USAP) 2022-2026"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
"The Third Workshop for 2nd IMT-GT University Network Strategic Action Plan
(UNINET USAP) 2022-2026"

----------------------------------
     งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “The Third Workshop for 2nd IMT-GT University Network Strategic Action Plan (UNINET USAP) 2022-2026” ทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting Platform) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น (เวลาประเทศไทย) โดยมีอาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน
     กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้เครือข่าย IMT-GT UNINET โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสมาชิกในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีตัวแทนจาก Centre for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT) รวมถึงสมาชิกเครือข่าย IMT-GT UNINET จากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้าร่วมการประชุม