TSU.PT Sandbox จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ในช่วงโควิด-19
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 23 พ.ย.64 หมดอายุข่าว 23 ธ.ค.64
(อ่าน 89)
หัวข้อข่าว : TSU.PT Sandbox จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ในช่วงโควิด-19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSU.PT Sandbox จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ในช่วงโควิด-19
--------------------------

      มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดการเรียนการสอนแบบ #Onsite ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเข้าพื้นที่ของนิสิตและบุคลากร
ภายใต้โครงการ “TSU.PT Sandbox ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564” ซึ่งนิสิต (รอบที่ 1) ได้รายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และนิสิต (รอบที่ 2) ได้เริ่มกักตัวไปแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และจะย้ายเข้าหอพักหลังการกักตัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564
     สำหรับ โครงการ TSU.PT Sandbox นั้น ได้กำหนดแผนการรักษาความปลอดภัยแก่นิสิต ตลอดจนเฝ้าระวังตามมาตรการเพื่อควบคุมไม่ให้นิสิตออกนอกเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดหาร้านค้าและผู้ประกอบการ เปิดให้บริการจำหน่ายอาหารในรูปแบบ Food truck  ณ ลานอเนกประสงค์หอพักนิสิต เพื่อให้บริการแก่นิสิต รวมทั้งเปิดให้บริการสั่งอาหารและสินค้า #Online  พร้อมจัดส่งในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ
     ทั้งนี้ ยังได้มีการอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน โดยบริการ รับ-ส่ง นิสิต/นักเรียนโครงการ วมว.และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จากหอพักไปยังอาคารเรียนหรือสถานที่ฝึกงาน อีกด้วย