ม.ทักษิณ และ จ.พัทลุง ผนึกกำลัง วช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสังคม สำหรับผู้สูงอายุในภาคใต้
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 25 พ.ย.64 หมดอายุข่าว 25 ธ.ค.64
(อ่าน 44)
หัวข้อข่าว : ม.ทักษิณ และ จ.พัทลุง ผนึกกำลัง วช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสังคม สำหรับผู้สูงอายุในภาคใต้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ จังหวัดพัทลุง ผนึกกำลังสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างนวัตกรชุมชนทางด้านการดูแลผู้สูงอายุพร้อมไปกับการพัฒนาหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุสำหรับคนทุกช่วงวัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมสู่ชุมชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
วช. ผนึกกำลัง ม.ทักษิณ และจังหวัดพัทลุง ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสังคม
สำหรับผู้สูงอายุในภาคใต้

     ช่วงบ่าย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ม.ทักษิณ ผศ.อนงค์ ภิบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ และนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ”
เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างนวัตกรชุมชนทางด้านการดูแลผู้สูงอายุพร้อมไปกับการพัฒนาหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุสำหรับคนทุกช่วงวัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมสู่ชุมชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ เวที Highlight Stage ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือ วช. ม.ทักษิณ และจังหวัดพัทลุง จะเป็นอีกก้าวสำคัญ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพัทลุงได้อย่างยั่งยืน
สำหรับการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2564 ผู้สนใจสามารถเดินทางมาร่วมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรม กว่า 500 ผลงานได้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564