มหาวิทยาลัยทักษิณจัดอบรมด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัย
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 25 พ.ย.64 หมดอายุข่าว 25 ธ.ค.64
(อ่าน 38)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณจัดอบรมด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดอบรมด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัย
-------------

     ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการอบรมด้านจราจรและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งปฏิบัติงานภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และเพิ่มทักษะด้านจราจรและการป้องกันอัคคีภัย และระงับเหตุได้อย่าง ถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้เน้นกระบวนการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ด้วยเทคนิค CPR โดยทีมวิทยากรนำโดยคุณสมบูรณ์ จุลสุรางค์