กิจกรรมจิตอาสา "ม.ทักษิณ ทำความดีถวายพ่อหลวง"
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 5 ธ.ค.64 หมดอายุข่าว 5 ม.ค.65
(อ่าน 56)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสา "ม.ทักษิณ ทำความดีถวายพ่อหลวง"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 กิจกรรมจิตอาสา “ม.ทักษิณ ทำความดีถวายพ่อหลวง”
-----------------------------

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ม.ทักฺษิณ ทำความดีถวายพ่อหลวง” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตจิตอาสา ทำกิจกรรมพัฒนา Big cleaning day บริเวณภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร