"นาฏกรรมสร้างสรรค์ ชุด เรื่องเล่าประวัติศาสตร์สงขลา" คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเทศกาลศิลปะนานาชาติสงขลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 6 ธ.ค.64 หมดอายุข่าว 6 ม.ค.65
(อ่าน 179)
หัวข้อข่าว : "นาฏกรรมสร้างสรรค์ ชุด เรื่องเล่าประวัติศาสตร์สงขลา" คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเทศกาลศิลปะนานาชาติสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 "นาฏกรรมสร้างสรรค์ ชุด เรื่องเล่าประวัติศาสตร์สงขลา" คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเทศกาลศิลปะนานาชาติสงขลา
-------------------------

     ผลงานการแสดง "นาฏกรรมสร้างสรรค์ ชุด เรื่องเล่าประวัติศาสตร์สงขลา" สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดแสดงในงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 (การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม @ สงขลา) โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ บ้านนพรัมภา ย่านเมืองเก่าสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยนางสาวธีรนาฎ มีนุ่น ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้การสนับสนุนคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ ชุด "นาฏกรรมประวัติศาสตร์เมืองสงขลา" และรับหน้าที่เป็นผู้เล่าประวัติศาสตร์เมืองสงขลาเพื่อเชื่อมการแสดงแต่ละชุดเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเทศกาลศิลปะนานาชาติสงขลา ซึ่งจัดขึ้น ณ ย่านเมืองเก่าสงขลา สำหรับงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ สงขลา เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น New Gen Connected Art Fest จัดแสดงใน 15 พื้นที่ 4 ถนน : ถ.นครนอก ถ.นครใน ถ.นางงาม และหอศิลป์สงขลา ถ.กำแพงเพชร ย่านเมืองเก่าสงขลา ท่านที่สนใจสามารถติดตามรับชมได้ระหว่างวันที่ 3 - 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-17.00 น. (เว้นวันจันทร์)