บุคลากรนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงพื้นที่ชุมชนเก็บข้อมูลภายใต้โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตราการในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2555
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 6 ม.ค.65 หมดอายุข่าว 6 ก.พ.65
(อ่าน 338)
หัวข้อข่าว : บุคลากรนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงพื้นที่ชุมชนเก็บข้อมูลภายใต้โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตราการในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2555
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      บุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลภายใต้โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2555 เพื่อนำผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นแด่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ณ จังหวัดระนอง พังงา ชุมพรและประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 13 –21 ธันวาคม2564 ที่ผ่านมา

ขอบคุณข่าว/ภาพ : อาจารย์ศิริชัย  กุมารจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง