คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ และคณะ ร่วมพบปะกลุ่มการพยาบาล รพ.พัทลุง เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการและสวัสดีปีใหม่ 2565
รอบรั้วปาริชาต
วันที่ประกาศ :: 13 ม.ค.65 หมดอายุข่าว 13 ก.พ.65
(อ่าน 257)
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ และคณะ ร่วมพบปะกลุ่มการพยาบาล รพ.พัทลุง เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการและสวัสดีปีใหม่ 2565
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      11 ม.ค. 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะ เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ 2565 และร่วมพูดคุยประสานความร่วมมือทางวิชาการทางด้านพยาบาลกับกลุ่มการพยาบาล รพ.พัทลุง ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี นพ.จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าพยาบาล และทีมกลุ่มการพยาบาล รพ.พัทลุง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสังข์หยด อาคารเฉลิมพระเกียรติตึก 7 รพ.พัทลุง