วธ.ประกาศรายชื่อ "ผศ.ธรรมนิตย์"ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 ผู้มุ่งมั่นสืบสาน"มโนราห์"มรดกของแผ่นดิน
รางวัลและผลงาน
วันที่ประกาศ :: 27 เม.ย.65 หมดอายุข่าว 27 พ.ค.65
(อ่าน 280)
หัวข้อข่าว : วธ.ประกาศรายชื่อ "ผศ.ธรรมนิตย์"ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 ผู้มุ่งมั่นสืบสาน"มโนราห์"มรดกของแผ่นดิน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ได้เรียนรู้การรำโนราตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ได้เรียนรู้รับชมการรำโนราของท่านขุนอุปถัมภ์นรากร กระทั่งได้เรียนรำโนราจาก ผศ.สาโรจน์ นาคะวิโรจน์ จนชำนาญ จึงเริ่มเผยแพร่ถ่ายทอดไปยังเยาวชนรุ่นหลัง และเริ่มสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากแวดวงต่าง ๆ เนื่องจากได้ให้ความรู้สอดแทรกวัฒนธรรมพื้นบ้านแก่เยาวชนเพื่อดึงสู่การแสดง “โนราสร้างสรรค์” สามารถนำไปต่อยอดทางด้านอื่น ๆ ได้มากมาย ประกอบกับเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีความมุ่งมั่นในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอย่างมุ่งมั่น และทุ่มเท เสียสละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเผยแพร่ความรู้ทางด้านโนราและเห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยได้เคยให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ "นาทวี พื้นที่สร้างสรรค์โนรา" ว่า "อยากให้เด็ก ๆ รู้ว่าโนรานั้นมีประโยชน์ มีคุณค่า สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้ได้ทุกรูปแบบ ไม่จำเพาะเจาะจงอยู่ในโรงครู โรงบันเทิง ในสถานที่ต่างๆ ก็สามารถนำโนราไปช่วยเสริมสร้างชุมชนให้มีความสวยงาม มีความเข้มแข็งได้ครับ"
     และในโอกาสที่ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมต่อความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการสืบสาน ถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ด้านมโนราห์จากรุ่นสู่รุ่น