คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
รอบรั้วปาริชาต
วันที่ประกาศ :: 24 พ.ค.65 หมดอายุข่าว 24 มิ.ย.65
(อ่าน 316)
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     วันนี้ (24 พฤษภาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “3 มิถุนายน พ.ศ.2565” ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด