แนวปฎิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกำหนดการฝึกซ้อมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  25 ก.ค. 65 /   3190พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ