ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

  3 ส.ค. 65 /   478

 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา 2563

 หากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลรายชื่อ ติดต่อ... https://www.facebook.com/Registrar.TSU


 074-317644  งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 

 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ