ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  3 ส.ค. 65 /   2232

 ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์
ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  ผ่านเว็บไซต์ https://alumni.t su.ac.th


 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ