ขยายเวลาการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพิ่มเติม สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

  21 ก.ย. 65 /   736

 

✅ กรณีไม่มีรายชื่อให้ลงทะเบียนผ่าน https://alumni.tsu.ac.th/public/main.jsp

: ตรวจสอบรายชื่อรายชื่อนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา https://drive.google.com
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ