ผังเส้นทางจราจรและที่จอดรถของบัณฑิต และแขกบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

  21 ก.ย. 65 /   1206

ภาพแสดงเส้นทางเข้าสำหรับบัณฑิตและประชาชน


- จุดจอดรถของบัณฑิต แขกบัณฑิต และประชาชนทั่วไป รองรับได้จำนวน 2,965 คัน  กำหนดให้บัณฑิต แขกบัณฑิต และประชาชนทั่วไป เข้าไปจอดรถตรงจุดจอดรถที่กำหนดไว้ให้ตามผัง (⚠️ห้ามจอดรับ-ส่งบริเวณจุดรายงานตัวบัณฑิต)


- ทั้งนี้จะมีบริการรถรับ-ส่งบัณฑิต แขกบัณฑิต และประชาชนทั่วไป จากจุดจอดรถมายังจุดรายงานตัวบัณฑิต และเมื่อเสร็จพิธีจะมีรถบริการจากหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมายังจุดจอดรถ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ