บัณฑิตและมหาบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อการจองครุยวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2563

  21 ก.ย. 65 /   1980

ตรวจสอบรายชื่อการจอง

- วิทยาเขตสงขลา 


- วิทยาเขตพัทลุง 


สำหรับบัณฑิต ที่ยังไม่ได้ทำการจองชุดครุยวิทยฐานะ สามารถไปรับครุยวิทยฐานะได้จากหน้างานได้เลยครับ ตามวัน-เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้รับชุดครุยวิทยฐานะครับ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ