โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันที่ 18 ถึง 20 กันยายน 2565

  21 ก.ย. 65 /   527พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ