ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 บัณฑิตที่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  22 ก.ย. 65 /   431

✅ โดยกรอกข้อมูลให้มหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดส่ง ตั้งแต่วันนี้ - 28 กันยายน 2565 ผ่านเว็บไซต์  https://alumni.tsu.ac.th

✅ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบปริญญาบัตรให้ท่านทางไปรษณีย์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
✅ มหาวิทยาลัยจะ เริ่มจัดส่งใบปริญญาบัตรให้ท่านตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565
✅ หากต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดส่งด่วนทางไปรษณีย์ (มีค่าจัดส่ง 100 บ.)

✅ กรณีต้องการรับใบปริญญาบัตรด้วยตัวเอง สามารถรับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือ ติดต่อ งานทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตสงขลา อาคาร 18 ชั้น 1 074 317 644

✅ หากไม่สามารถมารับด้วยตัวเองได้ (ผู้อื่นรับแทน)  ใบมอบฉันทะ

  • หากมีปัญหาในการกรอกข้อมูล บัณฑิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
  • งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
  • https://www.facebook.com/Registrar.TSU/ 
  • ☎️ 074-317 644

 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ