คนแห่ร่วมงาน การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12

คนแห่ร่วมงาน การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 "กัญชา เพื่อประชาชน"

29 เม.ย. 65 376
     วันที่ 29 เมษายน 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 และมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ  
     สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนกัญชา-กัญชงสู่การนำไปใช้ประโยชน์แก่ประชาชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและในด้านสาธารณสุข ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยเขตสุขภาพที่ 12 มีการปลูกกัญชา 21 แห่ง ปลูกกัญชง 17 แห่ง พื้นที่รวม 24,738.05 ตารางเมตร มีโรงพยาบาลมีศักยภาพในการผลิตยาจากกัญชาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสามารถเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ภาคเอกชน รวม 97 แห่ง มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโดยนำไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆมากมายเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัด
     นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาล ด้วยการขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุงสู่เมืองสมุนไพรครบวงจร ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อีกทั้งส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ โดยได้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทุกแห่งของจังหวัดพัทลุงและขยายสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่ายและทั่วถึง และมีแผนการดำเนินงานเพื่อต่อยอดยกระดับให้กัญชากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับวิสาหกิจชุมชนในการปลูกกัญชา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า "เครื่องดื่มผสมกัญชา ขายได้ราคาดี อาหารที่ประกอบด้วยส่วนผสมกัญชา ราก ใบ ดองกับน้ำผึ้งแล้วใส่ขวดโหลสวยๆ สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละจุด กำไรจะมากไม่มาก ขึ้นอยู่ที่เราตั้งมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำแชมพู ครีมบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเป็นอาหารก็ได้ โดยเอาใบกัญชาวางไปที่จานอาหารก็เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมา นี่คือสิ่งที่ต้องใช้เวลาจากการร่วมงานกันในวันนี้ ตักตวงความรู้ ข้อมูลต่างๆ กลับไปพัฒนาเต็มที่ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้การสนับสนุนในทุกเรื่อง ซึ่งหลังวันที่ 9 มิถุนายน นี้ ก็จะเป็นกัญชาเสรีแล้ว”
     การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 “กัญชา เพื่อประชาชน” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ 1.บูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกชน 2.บูธอาหารกัญชาหลากหลายเมนู 3.บูธผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์สุขภาพผสมกัญชา 4.ลานกิจกรรมสาธิต/ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมงาน และ 5.คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
     โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้น ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่จัดงาน หมั่นล้างมือ โดยผู้เข้าร่วมงานต้องมีประวัติการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือ แสดงผลตรวจ ATK ตรวจไม่พบเชื้อภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมงาน