นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2565

นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2565

27 มิ.ย. 65 462
 
     บรรยากาศแรกพบนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 วันนี้ (27 มิถุนายน 2565) นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง รายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่เวลา เวลา 08.30- 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
     - นิสิตหญิง หอพักพะยอม 2
     - นิสิตหญิง คณะพยาบาลศาสตร์ หอพักพะยอม 3
     - นิสิตชาย หอพักอินทนิล 4 และ 5
     โดยมีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย ให้นิสิตทุกคนต้องแสดงผลตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK โดยสามารถตรวจด้วยตนเอง แล้วกรอกผลตรวจในแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งผลการตรวจต้องยืนยันไม่พบเชื้อ COVID-19 ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนมารายงานตัวเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าหอพัก
ซึ่งมีรุ่นพี่แต่ละคณะ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้าหอพักของน้องนิสิตใหม่อย่างอบอุ่น